ASTM F2575-06

ASTM F2575-06

ASTM F2575-06, המדריך הסטנדרטי להבטחת איכות בתרגומים, מספק קווים מנחים ומסגרת תקנית לשיפור ההבנות בין לקוחות לבין ספקי שירותי תרגום, ובכך מצליח למלא בעקביות את כל צורכי הלקוח.

ASTM International הוא אחד מארגוני פיתוח התקנים הוולונטריים הגדולים בעולם. מטרתם היא לקבוע תקנים והנחיות ספציפיים לתעשייה אשר יכולים לשמש ברמה הגלובלית, כבסיס של מערכת ניהול איכות (QMS) או להשלמת מערכת QMS קיימת.

TransPerfect ממשיכה לחזק את מחויבותה לאיכות, ולכן אימצה את ההצעות ואת הקווים המנחים של ASTM F2575-06 והטמיעה אותם בתוך מערכת ניהול האיכות שלה, המוסמכת לתקנים ISO 9001:2015 ו-ISO 17100:2015.

מידע נוסף על ASTM ועל הנחיות F2575-06 ניתן למצוא כאן: http://www.astm.org/Standards/F2575.htm

 
כפתור סגירה

משפחת החברות


 
כפתור סגירה

בחרו שפה


יבשת אמריקה אירופה אפריקה והמזרח התיכון אסיה פסיפיק