מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

היקף

– מדיניות פרטיות זו חלה ככלל על מידע אישי המתקבל על ידי TransPerfect Global, Inc.‎, ‏TransPerfect Translations International Inc.‎, ‏Translations.com וכל החברות השותפות וחברות הבת שלהן (יחד, "TransPerfect", "אנו", "אותנו" או "שלנו") בכל פורמט.‏ TransPerfect תוודא כי הטיפול בכל המידע הגלובלי במשרדיה יהיה בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, הפרטים בנוגע לאופן שבו אנו מעבדים את המידע האישי שלכם תלויים בזהותכם ובאופי הקשרים בינינו. לכן, לקבלת מידע מפורט יותר באשר לנוהלי הפרטיות שלנו בכל הנוגע למידע האישי שלכם, נא בחרו במדיניות הפרטיות הרלוונטית באחת מהקטגוריות הבאות של נשואי מידע:

  • עבור צרכנים ולקוחות, כולל משתמשים באחת מפלטפורמות הטכנולוגיה של TransPerfect, לחצו כאן.
  • עבור ספקים, לחצו כאן.
  • עבור עובדים, לחצו כאן.
  • עבור מועמדים לעבודה, לחצו כאן.

מי אנחנו?

TransPerfect עשויה להיות "בעלת השליטה במידע" של המידע האישי שלכם (הידוע גם כנתונים אישיים). פירוש הדבר הוא כי ל-TransPerfect יש שליטה על המידע האישי שלכם וכי היא רשאית להשתמש בו למגוון מטרות, לרבות שליחת המידע שלכם ל"מעבדי המידע" שאיתם אנו עובדים. לחלופין, בהתאם לזהותכם ולאופי הקשרים בינינו, TransPerfect עשויה להיות "מעבדת מידע" או "מעבדת משנה" של המידע האישי שלכם.

מהו המידע האישי שלכם?

מידע אישי הוא מידע שבאמצעותו ניתן לזהות אדם הנמצא בחיים. הזיהוי יכול להתבצע באמצעות המידע בלבד, או בשילוב עם כל מידע אחר הנמצא ברשות בעל השליטה במידע או שסביר שיהיה ברשותו. האיסוף והעיבוד של המידע האישי שלכם והשימוש בו עשויים להיות כפופים למגוון חוקי פרטיות המידע ("חוקי פרטיות ישימים"), כולל עבור אזרחים או תושבים של האיחוד האירופי ("מידע אישי של האיחוד האירופי"), האסדרה הכללית להגנה על מידע של האיחוד האירופי (מכאן ואילך ה-"GDPR"), ועבור תושבי קליפורניה, חוק הגנת פרטיות הצרכן של קליפורניה
(ה-"CCPA"), וליישום התקנות שלהם.

כיצד אנו מעבדים את המידע האישי שלכם?

TransPerfect מצייתת להתחייבויות שלה לפי ה-GDPR על ידי עדכון שוטף של המידע האישי; על ידי אחסון והשמדה של המידע באופן מאובטח; בכך שהיא אינה אוספת או מחזיקה כמויות רבות מדי של מידע; על ידי הגנה על המידע האישי מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה וחשיפה לא מורשות, וכן על ידי הקפדה על שימוש באמצעים טכניים הולמים כדי להגן על מידע אישי. 

ייתכן שהמידע האישי שאתם מוסרים (או שמסרתם בעבר) ל-TransPerfect יאוחסן במרכז הנתונים של TransPerfect בארצות הברית. לקבלת פרטים בנוגע למטרות שלשמן אנו מעבדים את המידע האישי שלכם ולמקומות שבהם עיבוד זה יתבצע, נא השתמשו בקישור הרלוונטי לעיל תחת הסעיף "היקף".

איזה מידע אישי אנו אוספים?

לפרטים נוספים על קטגוריות המידע האישי שאנו אוספים מכם, נא השתמשו בקישור הרלוונטי לעיל תחת הסעיף "היקף". 

מדוע אנו אוספים את המידע האישי שלכם?

לקבלת פרטים באשר למטרות שלשמן אנו מעבדים את המידע האישי שלכם, נא השתמשו בקישור הרלוונטי לעיל תחת הסעיף "היקף". 

מהו הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלכם? 

לקבלת פרטים על הבסיס המשפטי המאפשר לנו לעבד את המידע האישי שלכם, נא השתמשו בקישור הרלוונטי לעיל תחת הסעיף "היקף".

עיבוד נוסף

אם נהיה מעוניינים להשתמש במידע האישי שלכם למטרה חדשה שאינה כלולה באף מדיניות פרטיות נוכחית, אנו נעביר אליכם, בטרם נתחיל בעיבוד, הודעה חדשה שתסביר מהו שימוש חדש זה ותפרט את המטרות הרלוונטיות ואת תנאי העיבוד. אנו נבקש מראש את הסכמתכם לעיבוד החדש היכן ובכל עת שהדבר יידרש. 

שיתוף המידע האישי שלכם

לקבלת פרטים בנוגע לצדדים שלישיים שאיתם אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלכם, נא השתמשו בקישור הרלוונטי לעיל תחת הסעיף "היקף".

מכירה של מידע אישי

אנו לא מוכרים את המידע האישי שלכם. 

למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע האישי שלכם?

אנו נשמור את המידע האישי שלכם לתקופה שלא תהיה ארוכה יותר ממה שיידרש באופן סביר לצורך ניהול הקשרים העסקיים המתמשכים שלנו, למטרות שימור רשומות ולטיפול במקרים של תביעות משפטיות או תלונות.

העברה הלאה והעברת מידע לחו"ל

כחלק ממאמציה הכלליים לציית לדרישות הגלובליות בנוגע להגנת הפרטיות, TransPerfect בוחרת לאכוף את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי (EU Standard Contractual Clauses) (מעבדי מידע) העוסקים בהעברת מידע אישי הניתן לזיהוי אל מחוץ לאיחוד האירופי, כולל ציות לדרישות החלות במסגרת ה-GDPR. משפחת החברות של TransPerfect חתמה על הסכם להגנת מידע, הכולל את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי, והחברות הסכימו זו עם זו לשמור על המידע האישי שמעובד על ידי כל גוף ב-TransPerfect תוך ציות לכלל חוקי הגנת המידע והפרטיות באיחוד האירופי, במדינות החברות בו, ובכל המדינות האחרות. 

TransPerfect מצייתת לדרישות מסגרת העבודה Swiss – U.S. Privacy Shield Framework כפי שהוגדרה על ידי משרד המסחר של ארה"ב בכל הנוגע לאיסוף, לשימוש ולשמירה של מידע אישי המועבר משוויץ לארה"ב. TransPerfect קיבלה אישור ממשרד המסחר על כך שהיא עומדת בעקרונות הסכמי ה-Privacy Shield. במקרה של סתירה בין תנאי מדיניות פרטיות זו ובין עקרונות הסכמי ה-Privacy Shield, יגברו העקרונות של הסכמי
ה-Privacy Shield. למידע נוסף על תוכנית Privacy Shield ולצפייה באישור שניתן לנו, בקרו בכתובת https://www.privacyshield.gov/‎.

המונח "עיבוד" של מידע אישי מתייחס לכל פעולה, או אוסף של פעולות, המבוצעים על מידע אישי, כגון איסוף, אחסון, אחזור, מתן ייעוץ, שימוש, מסירה, הפצה וכל דרך אחרת של הפיכת המידע האישי לזמין.

מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים שיבוצעו בסעיפים החוזיים הסטנדרטיים של האיחוד האירופי ו/או במסגרת הסכמי Swiss – U.S. Privacy Shield Framework. כל שינוי שיידרש יבוא לידי ביטוי בעדכון מדיניות זו והוא יופץ בהתאם.

נוהלי הפרטיות של TransPerfect מקבלים אישור פנימי ומשקפים את ההנחיות העדכניות בנוגע לדרך האופטימלית לעמוד בדרישות לפרטיות מידע בהתאם להנחיות החוק והתקינה העדכניות. 

נוהלי קובצי Cookie ופרטיות אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של TransPerfect משתמש בקובצי Cookie, בפיקסלי מעקב ובטכנולוגיות דומות. קובצי Cookie הם קובצי מידע קטנים שנשלחים על ידי הפלטפורמה שלנו ומאוחסנים במחשב שלכם. אתר האינטרנט שלנו משתמש בקובצי Cookie שנשלחו על ידינו או על ידי צדדים שלישיים למגוון מטרות, ביניהן תפעול והתאמה אישית של האתר. קובצי Cookie יכולים לשמש גם למעקב אחר השימוש שאתם עושים באתר כדי להתאים לכם מודעות פרסומת באתרי אינטרנט אחרים. 

TransPerfect אינה אוספת מידע אישי, שמות או כתובות דואר אלקטרוני בעת ביקור של לקוח באתר האינטרנט של TransPerfect. במקום זאת, TransPerfect אוספת רק את זהותו של ספק שירותי האינטרנט שביצע גישה לאתר, וכן נתונים סטטיסטיים על מספר המבקרים באתר, הבקשות שהתקבלו ומדינת המקור של בקשות אלו. מידע זה משמש לשיפור האתר שלנו לרווחת לקוחותינו, אך הוא אינו מהווה מידע אישי.

הסרה מרשימת התפוצה

ספקית קובצי ה-Cookie של TransPerfect היא חברה ביוזמת הפרסום ברשת (NAI) ופועלת על פי הקודים האתיים של ה-NAI. כאן תוכלו להשתמש בכלי ביטול ההסכמה של ה-NAI, שיאפשר לכם להפסיק לראות מודעות פרסומת מותאמות אישית מאיתנו ומחברות אחרות השייכות ל-NAI.

בנוסף, אם לא תהיו מעוניינים לקבל מאיתנו הודעות, נא בקרו בפורטל ביטול ההסכמה (Opt-Out Portal) של TransPerfect. אם תבטלו את ההסכמה, לא תוכלו לקבל הודעות נוספות לגבי הזדמנויות עסקיות ושירותים ולא תוכלו לגשת ליישומים בחבילת הטכנולוגיה של TransPerfect. 

זכויותיכם בנוגע למידע האישי שלכם

בהתאם לארץ ו/או למדינה שבה אתם גרים ובהתאם לאופי הקשרים בינינו, ייתכן שתהיו זכאים לזכויות הבאות לגבי המידע האישי שלכם:

הזכות לבקש עותק של המידע האישי אודותיכם השמור על ידי TransPerfect (עבור תושבי האיחוד האירופי או בריטניה)

הזכות לדעת מהן הקטגוריות ומהם השימושים של המידע האישי שאנחנו אוספים לגביכם (עבור תושבי קליפורניה)

הזכות לבקש ש-TransPerfect תתקן מידע אישי כלשהו אם הוא מתברר כשגוי או כלא עדכני (עבור תושבי האיחוד האירופי או בריטניה)

הזכות לבקש כי המידע האישי שלכם יימחק כאשר TransPerfect אינה צריכה עוד לשמור אותו מבחינה חוקית (עבור תושבי האיחוד האירופי, בריטניה וקליפורניה)

הזכות לבטל בכל עת את הסכמתכם לעיבוד המידע (עבור תושבי האיחוד האירופי או בריטניה)

הזכות לבקש ש-TransPerfect תמסור לכם, בתור נשואי המידע, את המידע האישי שלכם, ובמידת האפשר, להעביר את המידע הזה ישירות לבעל שליטה אחר במידע (עבור תושבי האיחוד האירופי, בריטניה או קליפורניה)

מקרים שבהם קיימת מחלוקת בקשר לנכונותו של המידע האישי שלכם או בקשר לעיבודו, הזכות לבקש ליישם הגבלות על עיבוד נוסף (עבור תושבי האיחוד האירופי או בריטניה)

הזכות להגיש תלונה לסוכנויות ממשלתיות או לרשויות להגנה על המידע כמצוין ב-GDPR (עבור תושבי האיחוד האירופי או בריטניה).

על מנת לממש את הזכויות שלכם לתיקון המידע, למחיקתו, להעברתו, לקבלת גישה אליו ו/או להגבלת עיבודו, נא שלחו הודעת דוא"ל לכתובת privacy@transperfect.com.

הודעה – TransPerfect מתייחסת לכל חומר שנשלח אלינו מלקוחות, מספקים או מעובדים (יחד "CVEs" –‏‏ clients, vendors, and employees) כאל חומר סודי בהתאם להתחייבות האחרונה שלנו לסודיות כלפי CVEs.  סודיות היא תנאי נדרש בכל הסכם שלנו עם כל לקוח, ספק או עובד; על כל ישות נפרדת לחתום על הסכם סודיות לפני תחילת העבודה או השותפות עם TransPerfect.    

כל הודעת דואר אלקטרוני שנשלחת אל TransPerfect (בכל רחבי העולם) מנותבת דרך מסנן ספאם צד שלישי (AppRiver) שנמצא בארה"ב. פירוש הדבר הוא שכל תכתובת שמקורה ויעדה אינם בארה"ב עדיין חייבת לעבור דרך ארה"ב לפני הגעתה ליעד הרצוי.

TransPerfect נעזרת ברשת של מעל 8,000 ספקים עצמאיים (פרילנסרים) המסייעים לה בתהליך התרגום. כחלק מן התהליך, הם עשויים לקבל את שם הלקוח שעבורו הם מבצעים את המשימה, אך ללא כל מידע אישי על הלקוח, אלא אם כן פרטי הקשר שלו נחוצים לצורך ביצוע המשימה (כמו במקרה של פרויקט מתורגמנות באתר הלקוח, בדיקת מסמכים באתר הלקוח, וכד'). לספקים עצמאיים אלו יכולה גם להיות גישה למידע אישי שמופיע במסמכי מקור ובחומרי עזר לתרגום שנשלחים אליהם. עם זאת, בכל המקרים, הספקים העצמאיים יהיו כפופים להתחייבויות הסודיות שהם לוקחים על עצמם – לשמור על החיסיון של מידע מסוג זה ולהשתמש בו רק לצורך הפרויקטים שעליהם הם עובדים. 

כל הספקים שיעבדו מידע אישי של אזרחים או תושבים של האיחוד האירופי יידרשו לחתום על ההסכם להגנת המידע של האיחוד האירופי ועל סעיפי החוזה הסטנדרטיים של האיחוד האירופי. מסמכים אלה עוסקים בדרישות הסטנדרטיות בנושאי הודעה, בחירה, העברה הלאה, גישה, אבטחה, שלמות המידע ואכיפה של המידע האישי בכל הנוגע למידע האישי. לכל ספק באיחוד האירופי שמורה הזכות לסיים את קשרי העבודה שלו עם TransPerfect ולדרוש את מחיקת המידע האישי הקשור אליו. עם זאת, בכפוף לחוק החל, TransPerfect תמשיך לשמור את הרשומות העסקיות הישנות שלה בצורה שתאפשר לה לשמור את הידע ואת קשריה העסקיים מהעבר לכל מקרה של בירור משפטי או רגולטורי כלשהו שעשוי לעלות בעתיד. נוהג זה משמש את האינטרסים של שני הצדדים על מנת שהמידע המזהה בעניין זה או אחר יישאר נגיש, אך מספיק דיסקרטי כדי ש-TransPerfect לא תפנה בטעות אל אותו ספק לצורך ביצוע פרויקטים בעתיד.

בחירה – הלקוחות של TransPerfect רשאים לבחור איזה מידע אישי יהיה נגיש, יהיה בשימוש או יישמר. כדי לנהל עסקים עם הלקוחות שלנו, אנו חייבים לשמור פרטי קשר ופרטי חיוב ספציפיים, אולם תמיד אפשר לדון בהיקף המידע המאוחסן עם נציג שירות הלקוחות של TransPerfect. כמו כן, במקרה של חשש ספציפי בנוגע למידע אישי המופיע בחומר שסופק (כגון קובץ מקור, חומרי עזר וכו'), אנו ממליצים למחוק/להשחיר מידע זה לפני שליחת החומרים
ל-TransPerfect או לדון בפתרונות חלופיים עם נציג שירות הלקוחות שלכם. כמו כן, יש אפשרות לנקוט צעדים נוספים, כולל הסרה מכוונת של פרטים מזהים מהמידע והגבלת מאמצי התרגום למידע אנונימי בלבד.

על מנת לתת מענה מיטבי לצורכי הלקוחות שלנו ולספק מידע נוסף על שירותינו, TransPerfect עשויה, מעת לעת, לשלוח מידע על שירותים נוספים שאנו מספקים. אם לקוח כלשהו יחליט שהוא אינו מעוניין בקבלת מידע זה, הוא יוכל לבטל את הסכמתו לקבלת המידע באמצעות פנייה לנציג שירות הלקוחות שלו או למנהל פרטיות המידע של TransPerfect. 

העובדים של TransPerfect רשאים לבחור איזה מידע ישותף עם עובדים אחרים, עם שותפים עסקיים ועם צדדים שלישיים (כגון לקוחות). מידע זה יסופק אך ורק בהסכמה בכתב של אותם עובדים ולא ישמש לאף מטרה אחרת.

קבלת גישה ותיקון – בכפוף לחוק החל, כל CVE רשאי לבקש ממנהל פרטיות המידע של TransPerfect עותק של המידע האישי ש-TransPerfect אספה, וכן לקבל אישור על התוכן של כל מידע אישי אודותיו. לאחר מכן, בהתאם לחוק הרלוונטי, יש לאותו CVE זכות לתקן, לשנות או למחוק מידע שאינו מדויק. 

לקוחות יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה לנציג שירות הלקוחות שלהם או למנהל פרטיות המידע של TransPerfect.

למעט כנדרש על פי חוק או במהלך ביקורת של רשם או ביקורת רגולטורית, TransPerfect לא תשתף מידע זה עם שום צד שלישי ללא הסכמת ה-CVE.

ספקים יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה ל-EDPA@transperfect.com, כתובת ייעודית שאליה ניתן לשלוח בקשות כאלה ישירות.

עובדים יכולים לעשות זאת באמצעות פנייה אל מחלקת משאבי האנוש של TransPerfect או למנהל פרטיות המידע של TransPerfect. 

שלמות המידע – TransPerfect מתחייבת לוודא שכל המידע שנשמר הינו מדויק, מעודכן ורלוונטי לשימוש שלשמו ניתן, ותנקוט את כל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שהמידע יהיה מדויק, שלם ועדכני. אנו עושים זאת באמצעות התכתבות סדירה עם ה-CVEs בדואר רגיל ואלקטרוני; עם זאת, אנו מאוד ממליצים ל-CVEs להמשיך לעקוב אחרי המידע שהם נתנו ל-TransPerfect, וכן לבקש גישה למידע האישי באופן פרואקטיבי ולהודיע ל-TransPerfect על כל צורך בתיקון, אם נדרש. 

אבטחת מידע – TransPerfect מקפידה על נהלים מחמירים של אבטחה פיזית ואבטחת תוכנה על מנת להבטיח הגנה על כל הרשומות הפיזיות והאלקטרוניות (לקוחות יכולים לקבל את המדיניות הרלוונטית אם יפנו בכתב למנהל פרטיות המידע של TransPerfect). הגישה לרשומות אלו ניתנת רק לעובדים שקיבלו אישור לכך. הגישה לכל המערכות הקריטיות (כגון שרתים) ניתנת רק למספר מצומצם של עובדים מוסמכים. אבטחת המידע של TransPerfect מנוהלת בתוך החברה ונבדקת באופן קבוע על מנת לוודא עמידה בנהלים של TransPerfect ובתקנים המומלצים בענף.

משאבים בלתי תלויים לטיפול בתלונות בנושא פרטיות ופרטים ליצירת קשר

בהתאם לעקרונות הסכמי Privacy Shield,‏ TransPerfect מתחייבת לטפל בתלונות בנוגע לאיסוף מידע אישי או לשימוש בו על ידינו. למימוש כל הזכויות הרלוונטיות, לשאלות או לתלונות, נא פנו אל:

סטייסי וטנבה
מנהלת פרטיות המידע
TransPerfect
אירופה: ‎+48 (22) 104 2990
ארה"ב/גלובלי: ‎+1 646.589.6769
privacy@transperfect.com 

ניתן להגיש תלונה באמצעות טופס מקוון (לחצו כאן

TransPerfect מחויבת לטפל בכל התלונות תוך זמן קצר. אם לא קיבלתם מאיתנו הודעה על קבלת התלונה תוך פרק הזמן המוגדר (תוך 45 יום מקבלת התלונה), או אם אינכם מרוצים מהתשובה שקיבלתם, או אם הפנייה אלינו לא פתרה את בעייתכם, תושבי האיחוד האירופי ובריטניה יכולים להתלונן אל המועצה האמריקאית למנהל עסקים בינלאומי (USCIB), ותושבי שוויץ יכולים להפנות לגוף זה תלונות לא פתורות בנושאי Privacy Shield. USCIB היא השותפה האמריקאית של לשכת המסחר הבינלאומית, של הוועדה המייעצת ל-OECD בענייני עסקים ותעשייה ושל ארגון המעסיקים הבינלאומי (IOE), והיא הסכימה לשמש כצד שלישי נאמן מטעם הרשויות להגנת מידע של האיחוד האירופי. ניתן למצוא מידע על אופן הגשת תלונה ל-USCIB בכתובת uscib.org. כמוצא אחרון, תושבי האיחוד האירופי יכולים לפנות לבוררות מחייבת, כדי ליישב את הבעיה. תושבי שווייץ יכולים בנוסף לבקש מ-TransPerfect להפנות תלונות לא פתורות בנושאי Privacy Shield לרשות הפדרלית למידע ולהגנת נתונים (FDPIC) של שווייץ, המשמשת כגוף האלטרנטיבי ליישוב סכסוכים (ADR) לפי מסגרת Swiss-US Privacy Shield, או להגיש את התלונה ישירות לגוף זה. השירותים במסגרת תהליך זה ניתנים ללא תשלום. 

אכיפה 

TransPerfect מתחייבת לוודא ציות למדיניות הפרטיות שלה לפחות פעם בשנה ולקשר פעולות אלה לסקירה השנתית של החברה ולשיטות הפנימיות של בדיקת ציות. TransPerfect תנקוט במיטב המאמצים המסחריים כדי להבטיח כי מתקיים ציות למדיניות פרטיות זו וכדי לוודא שמדיניות פרטיות זו מדויקת, מקיפה ועדיין תואמת לחוק החל. אנו מעודדים CVEs להעלות כל בעיה או חשש ולדבר עליהם עם מנהל פרטיות המידע של TransPerfect, שתפקידו לטפל וליישב תלונות מסוג זה הקשורות לשימוש במידע ולאי-ציות למדיניות הפרטיות שלנו. כל בעיה תתועד באופן רשמי במסגרת מערכת ניהול האיכות שלנו, העומדת בתקן ISO 9001. 

TransPerfect מחויבת לפעול בשיתוף פעולה עם הרשויות להגנת המידע של האיחוד האירופי (DPAs) ועם הרשות הפדראלית למידע ולהגנת נתונים של שווייץ (FDPIC), ולציית להמלצותיהן בכל הנוגע לנתוני משאבי האנוש המועברים מן האיחוד האירופי ו/או משווייץ בהקשר של יחסי העסקה.

TransPerfect מספקת מידע בנושאים הבאים באמצעות ההדרכות ומסמכי המדיניות שלנו:

TransPerfect כפופה לסמכויות האכיפה והחקירה של נציבות הסחר הפדרלית של ארה"ב (FTC);

האפשרות, בתנאים מסוימים, של אדם בודד לפנות לבוררות מחייבת;

חובת הארגון שלך לחשוף מידע אישי בתגובה לבקשות חוקיות של רשויות ציבוריות, בין היתר, מסיבות של ביטחון לאומי או אכיפת החוק;

אחריותה של TransPerfect במקרים של העברה הלאה לצדדים שלישיים;

במקרים של תלונות הקשורות למדיניות הפרטיות שלנו שאינן ניתנות לפתרון באמצעות התהליך הפנימי שלנו, אנו מסכימים לציית להליכי יישוב הסכסוכים שנקבעו על ידי הרשויות הרלוונטיות כפי שהוסמכו בתקנות החלות והתקפות. 

  

תקף מתאריך: אוגוסט 2020

 
כפתור סגירה

משפחת החברות


 
כפתור סגירה

בחרו שפה


יבשת אמריקה אירופה אפריקה והמזרח התיכון אסיה פסיפיק