אני מעוניין בניהול תוכן
רב-לשוני

האם יש לך כמויות רבות של תוכן המיועד ללקוחות?‏

האם ברצונך לשמור על עקביות לשונית מירבית?‏

האם אתה עושה שימוש חוזר באותו תוכן בערוצים מרובים?‏