אני מעוניין במסמכים רב-לשוניים

האם יש לך כמויות רבות של
תוכן ‏המיועד ללקוחות?‏

האם ברצונך
לשמור על עקביות לשונית מירבית?‏

האם אתה עושה שימוש חוזר באותו תוכן
בערוצים מרובים?‏

האם ברצונך לפשט את
שלבי העבודה ותהליכי הסקירה?‏